HITTEGODS

Moderne vaskeri

Vaskerier er store, og det er ikke mange som er klar over størrelsen på dem. Når skittentøyet kommer til vaskeriet blir det sotert, og gjennomgått manuelt før det sendes videre til vask.
Røntgen blir også brukt mange steder for å finne igjen eventuelle gjenglemte eiendeler. Disse eiendelene blir funnet før vi vasker tøyet.
Slike gjenglemte eiendeler øker risikoen for at tøy og tekstiler blir ødelagt under vasken og kan skade produksjonen.

Vårt vaskeri er utstyrt med store vaskerør, på størrelse med busser som har flere tonn med kapasitet. I vaskerørene finnes det flere kammere,
der skittentøyet blir fraktet igjennom og går igjennom ulike prossesser før tøyet kommer ut som rent tøy.
Denne prossesen er svært skånsom, men gjennglemte eiendeler vil bli enten ødelagt under vasken eller forsvinne i lofiltret eller i avløpet.
Og når tøyet er vasket er sansynlitheten desverre liten for at savnede eiendeler kommer tilbake til eieren.

Hvordan håndterer vi hittegods ?

Det er ikke alle som er klar over hvordan et moderne vaskeri ser ut og hvor stort det er.
Når skittent tøy ankommer vaskeriet blir det først sortert og noen plasser gjennomgått manuelt før det blir sendt videre til vask.
På en del anlegg bruker vi også røntgen for å finne gjenglemte eiendeler i lommer. Store deler av gjenglemte eiendeler finner vi før tøyet blir vasket.
Gjenglemte eiendeler i tøy utgjør også en risiko for skader på utstyr og stans i produksjon.

Vi bruker heller ikke tradisjonelle vaskemaskiner, men store vaskerør på størrelse med busser med flere tonn kapasitet per vask. Vaskerørene har flere kammer hvor skittent
tøy går gjennom ulike prosesser før det kommer ut som rent tøy.
Selv om denne prosessen er så skånsom som mulig, vil mye gjenglemte eiendeler enten bli ødelagt eller forsvinne i avløpet eller i lofilteret.
Når tøyet først er vasket er sannsynligheten for at gjenglemte eiendeler kommer til rette liten.

Alle vaskeri har gode rutiner for hvordan hittegods blir håndtert når det blir funnet:

Alle gjenstander der vi kan identifisere eier eller kunde blir fortløpende returnert sammen med rent tøy

Verdigjenstander hvor vi ikke kan identifisere eier eller kunder blir overlevert lokalt kundesenter for kontroll mot etterlysninger

Gjenstander av mindre verdi som vi ikke klarer å identifisere blir destruert fortløpende

Mindre gjenstander som ringer, smykker, øredobber med mer kan i en del tilfeller bli liggende igjen i lommer etter vask og returnert tilbake. Det kan også være lurt å
etterlyse slike eiendeler på sykehuset.

 

Hvilke gjenstander bør etterlyses?

Alle verdigjenstander og gjenstander med høy affeksjonsverdi er lurt å etterlyses. Vi kan selvsagt ikke garantere for at det kommer til rette,
men vi vil lete grundig gjennom hittegods som er funnet.

Det er også gjenstander som har liten hensikt å etterlyse. Eksempler på dette er bankkort, ID-kort, penner, sminke med mer.
Dette blir returnert samlet om det blir funnet. Når det gjelder bankkort bør det rapporteres inn som mistet og bestille nytt.